Jesienna Akademia KOP

Nasz konkurs został zakończony. Z przyjemnością prezentujemy listę laureatów:

1.miejsce – Konrad Sobczak, Bartłomiej Czuja, Michał Bardzel z Zespołu Szkół Elektronicznych z Lublina: pod opieką p. Barbary Komsty i z pomocą p. Anny Latawiec. W ocenie pracowników lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (był to jeden z patronów konkursu oraz sponsorów nagród) jest to profesjonalny film dokumentalny, wykorzystujący rozmowę ze świadkiem, narrację, materiał ikonograficzny. Gratulujemy!

2. miejsce – Agnieszka Koman, Paweł Macikiewicz, Wiktoria Serafin, Oliwia Tracz z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, pod opieką p. Joanny Szykuły, p. Zbigniewa Gąbki, p. Grażyny Nowosad i p. Dominiki Flis;

3. miejsce – grupa uczniów z Zespołu Szkół w Zakrzówku, pod opieką p.Beaty Łukasik.

Oprócz tego przyznanych zostało kilka wyróżnień.

Spośród zgłoszonych prac najliczniejsza grupa reprezentowała kategorię „historia mulitimedialna”.

 

Dziękujemy Archiwum Państwowemu w Lublinie i lubelskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej za atrakcyjne i pouczające nagrody.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom!

dsc09370 dsc09356 15284069_707020662796748_8839175804585372113_n

 

 

Szczegółowe informacje, terminarz, regulamin znajdą Państwo na stronie KorpusOchronyPamięci.pl (kliknij).
Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne oraz szkoły i jednostki o podobnym charakterze. Program skierowany do uczniów od IV klasy szkoły podstawowej.

Jesienna Akademia Korpusu Ochrony Pamięci
Jesienna Akademia Korpusu Ochrony Pamięci jest programem skierowanym do mieszkańców Lubelszczyzny: uczniów szkół podstawowych (od IV klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów. Głównym celem programu jest propagowanie prospołecznych wzorców, poprzez analizowanie dziedzictwa osób zasłużonych dla lokalnej i narodowej wspólnoty (postacie z bliższej lub dalszej historii lokalnej).

Idea Jesiennej Akademii Korpusu Ochrony Pamięci powstała w oparciu o nasze dotychczasowe działania w ramach bazy www.korpusochronypamieci.pl, cykl zajęć i zadań o charakterze warsztatowo-konkursowym, skierowanych do młodzieży zainteresowanej pracą historyczno-archiwalno-medialną. W oparciu o dobre wzorce czerpane z historii regionalnej, będziemy poznawać i promować postawy przydatne wspólnotowo, takie jak: patriotyzm, pamięć wspólnotowa, myślenie polityczne, „ubezpieczanie wolności”, autentyczna debata publiczna, praca naukowa i edukacyjna, praca organiczna, aktywizm społeczny, przedsiębiorczość, dobroczynność czy prawdziwie oddolna (i dobrowolna) spółdzielczość.

Projekt podzielony jest na następujące kategorie:

  • 1. Archiwistyka społeczna – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie poszukują w lokalnych muzeach, izbach pamięci, szkołach dokumentów dotyczących wybranych osób oraz dokonują digitalizacji i tworzą katalogi,
  • 2. Warsztat historyka i bibliotekarza – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie tworzą bibliografię osobową podmiotowo–przedmiotową na podstawie książek dostępnych w lokalnych bibliotekach lub opracowują dokument z epoki,
  • 3. Historia multimedialna – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie poszukują związanych z nimi pamiątek oraz żyjących świadków działań tych osób. Uczestnicy tworzą nagrania, filmy, zdjęcia,
  • 4. Pamięć wspólnotowa – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie znajdują miejsca upamiętniające te osoby lub poszukują informacji o innych sposobach ich upamiętnienia (patronaty, nawiązania w literaturze i kulturze). Wykonują zdjęcia miejsc upamiętnienia.

Każda kategoria będzie posiadać dobranego pod kątem merytorycznym instytucjonalnego patrona oraz opiekuna, którym będzie specjalista w danej dziedzinie.

Projekt ma charakter warsztatowo – konkursowy. W części warsztatowej uczestnicy otrzymają drogą internetową materiały oraz wsparcie koordynatora z Fundacji w zakresie potrzebnym do przygotowania pracy konkursowej.
Mamy nadzieję, że analizując uniwersalne wzorce postaw młodzi uczestnicy Akademii dostrzegą, że historia naprawdę jest nauczycielką życia.

Wydarzeniami towarzyszącymi projektowi będą wernisaż najlepszych prac oraz „dni otwarte” w miejscach pracy historyków i archiwistów. Wybrane prace będą opublikowane w internetowej bazie www.korpusochronypamieci.pl oraz prezentowane w czasie wydarzeń towarzyszących.

Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka, Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Dyrektora Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Pana Jacka Weltera. Partnerem projektu jest: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie.
Patronat medialny nad projektem objęli: Telewizja Polska Oddział w Lublinie, Radio Lublin, NSZZ Solidarność Region Środkowowschodni oraz portal wMeritum.pl.

DEKLARACJA UDZIAŁU
Zapraszamy do wypełnienia DEKLARACJI UDZIAŁU już TERAZ,
natomiast właściwa część, czyli zgłoszenia prac od 1 października.