Kontakt

Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL:
tel. 733 130 722
e-mail: pl@normalnakultura.pl
www.pozytywiscilubelscy.pl

Organizator Jesieni z PL:
Normalna Kultura
fundacja
ul. Łużyczan 16/3, 20-830 Lublin
www.normalnakultura.pl
FB: Normalna Kultura
e-mail: fundacja@normalnakultura.pl