Nowy Pozytywizm

Konkurs „Pozytywna Lubelszczyzna” został rozstrzygnięty.

Dwie równorzędne nagrody główne zdobyły:

Karolina Zarębska w kategorii „Słowo” za wyczerpujące opisanie miejsc na Lubelszczyźnie związanych z Bolesławem Prusem. Autorka jest studentką kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa na KUL, pasjonatką przeszłości naszego regionu. Nagroda: tablet o wartości ok. 750 zł

oraz Katarzyna Stępień w kategorii „Obraz” za zbiór fotografii dokumentujących miejsca związane z pozytywistami lubelskimi i XIX-wieczne lubelskie pamiątki. Nagroda: aparat cyfrowy o wartości ok. 750 zł.

8

Przyznaliśmy także 7 wyróżnień, które przypadły uczniom lubelskich szkół średnich i studentom. Wyróżnienia premiujemy wartościowymi nagrodami książkowymi:

Chcemy szczególnie wyróżnić Kamilę Plutę za interesującą prezentację, dotyczącą osoby dyrektora lubelskiego Gimnazjum, Józefa Skłodowskiego.

Pozostali wyróżnieni to Michał Adamczyk, Kinga Bzymek, Karol Moniczewski oraz grupa uczniów I LO: Patryk Ciesielczuk, Aleksandra Korniluk i Klaudia Udrycka.

Przypominamy, że głównym sponsorem nagród jest Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się z zainteresowania młodych dziedzictwem żyjących na Lubelszczyźnie organiczników, pozytywistów i aktywistów społecznych, szczególnie pokolenia maturzystów roku 1866 w Gimnazjum Lubelskim.

Uroczyste wręczenie nagród już wkrótce, o szczegółach będziemy informować. 🙂

 

***PRZEDŁUŻENIE KONKURSU „POZYTYWNA LUBELSZCZYZNA”***

Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieli, a nie zdążyli…

Ponieważ dochodziły nas głosy, że uczestnicy potrzebują jeszcze nieco czasu na opracowanie swoich pomysłów, postanowiliśmy przedłużyć termin składania prac do 31 grudnia.

Formuła prac i nagrody pozostają bez zmian – opisane są poniżej.

Zachęcamy!

*****************************

Zapraszamy do przysyłania prac w ramach Wojewódzkiego Konkursu dla Młodzieży „Pozytywna Lubelszczyzna”.

Celem konkursu jest przypomnienie szeroko rozumianego dziedzictwa lubelskich pozytywistów – XIX-wiecznych społeczników, organizatorów, propagatorów czytelnictwa, spółdzielców, publicystów, lekarzy, działaczy charytatywnych i przede wszystkim patriotów. Interesują nas zwłaszcza lubelskie lata Prusa, Świętochowskiego, Ochorowicza, Jaworowskiego i ich kolegów z rocznika maturalnego 1866 (150 właśnie mija!) w Gimnazjum Lubelskim, ale także losy i postawy innych osób, środowisk i organizacji.

Forma pracy dowolna – liczymy na Waszą kreatywność!  Artykuł, fotoreportaż, zeskanowane archiwalia, film, hasło biograficzne, praca plastyczna, utwór literacki, mapka – wszystko to może mówić o interesujących nas tematach. Najlepsze prace włączymy do przewodnika „Lublin Prusa i pozytywistów” (powstanie w wersji drukowanej i internetowej). Będzie to dodatkowa nagroda dla uczestników. 🙂 Prace można przygotowywać indywidualnie i w grupie kilkuosobowej.

Do wygrania APARAT CYFROWY, TABLET, ATRAKCYJNE WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE.
Na prace czekamy DO 31 GRUDNIA. Prace wraz z danymi autora (autorów) – imię, nazwisko, miejscowość, wiek, adres e-mail, telefon – prosimy nadsyłać na adres: nowypozytywizm@normalnakultura.pl, w temacie piszcie „Konkurs”.

plregulamin

********************************

Projekt POZYTYWNA LUBELSZCZYZNA – Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu to pomysł, który uzyskał dofinansowanie w konkursie Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Ambitnej Młodzieży”. Nowatorskie, czteromiesięczne przedsięwzięcie, składające się z wielu wydarzeń, ma na celu zainspirowanie uczniów i studentów z naszego regionu do „przepracowania” dziedzictwa Pozytywistów Lubelskich.

Prawdziwy, normalny patriotyzm to niby orzeł: uczucia są jego piersią,
wola skrzydłami i szponami, mądrość – głową.

Bolesław Prus

Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu
Pozytywna Lubelszczyzna – Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu to czteromiesięczny, bogaty w
wydarzenia projekt, mający przywrócić pokolenie „lubelskich pozytywistów” i ich dziedzictwo miastu, które
ich uformowało. Główny cel projektu to propagowanie przydatnych, ponadczasowych elementów
narodowego dziedzictwa, które zawdzięczamy pokoleniu „pozytywistów lubelskich”.

Cele robocze to:
1. Poznanie i przywrócenie w pamięci regionu lubelskich dziejów twórców polskiego pozytywizmu;
2. Promowanie wśród młodzieży aktywizmu w oparciu o wzorce patriotycznego i obywatelskiego
zaangażowania w kształtowanie wspólnoty.

Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i studentów oraz do wszystkich
mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Nie będziemy ograniczać się tylko do Lublina, widząc w historii
regionalnej wiele przykładów postaw zainspirowanych nurtem pozytywistycznym (samoorganizacja
społeczna, przemysł, nauka, spółdzielczość, dobroczynność). Dlatego przez konkurs „Pozytywna
Lubelszczyzna” dotrzemy do młodych ludzi nawet na krańcach województwa. Zwłaszcza do młodzieży
licealnej i gimnazjalnej, aby wykorzystać potencjał tkwiący w fenomenie „pokolenia pozytywistów
lubelskich”: chodzili razem do szkoły, dyskutowali, czytali, formowali się, wspólnie spędzali wolny czas,
razem zdawali egzamin maturalny. I dziś znowu mogą być inspiracją dla wkraczających w dorosłe życie ludzi.
Spróbujemy zbudować nasz lokalny Nowy Pozytywizm. A być może z czasem powstanie oryginalny
pokoleniowy prąd, stworzony właśnie przez młodych Polaków z Lubelszczyzny.

Można już zgłaszać deklaracje udziału (indywidualne i grupowe) w projekcie Pozytywna Lubelszczyzna – Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu.

Główne wydarzenia w projekcie:

1. Wrzesień: przygotowanie do realizacji projektu/ nabór uczestników do grupy przygotowującej
przewodnik (w wersji internetowej i klasycznej) „Lublin Prusa i pozytywistów lubelskich”
(kontakt: 733 130 722, nowypozytywizm@normalnakultura.pl)

2. Październik:oprowadzenie szerszej grupy Lublinian szlakiem Prusa i „pozytywistów lubelskich”

3. Listopad: ogłoszenie Wojewódzkiego Konkursu dla młodzieży „Pozytywna Lubelszczyzna”/ gra miejska

4. Grudzień: debata „Pozytywizm Lubelski?”/ publikacja i promocja Przewodnika/ rozstrzygnięcie Konkursu „Pozytywna Lubelszczyzna”/ przyznanie „Patentu Pozytywnej Postawy”

Z uwagi na rozległość i atrakcyjność zgłębianej tematyki realizacja projektu została przedłużona do marca 2017. Część wydarzeń (m. in. promocja przewodnika, debata, przyznanie patentu) odbędzie się na początku 2017 roku.

Projekt został dofinansowany przez Fundacja Banku Zachodniego WBK w konkursie „Bank
Ambitnej Młodzieży”. Projekt będzie realizowany pod patronatem osób publicznych i instytucji
edukacyjnych, przy wsparciu lubelskiego środowiska naukowego i mediów regionalnych.
Lublin i Gimnazjum (Liceum) Lubelskie były niezwykle ważne w życiu i postawie życiowej, zarówno
twórców polskiego pozytywizmu (pisarza, społecznika i powstańca styczniowego Bolesława Prusa,
naukowca i prekursora telewizji Juliana Ochorowicza, słynnego publicysty Aleksandra Świętochowskiego)
jak i lokalnych realizatorów pracy organicznej (Gustawa Dolińskiego, Aleksandra Jaworowskiego i wielu
innych). Rok ich matury (1866 – 150. Rocznica w tym roku) był ostatnim rokiem nauki w języku polskim w
szkole, której dyrektorem był przez lata dziadek Marii Skłodowskiej-Curie. Obecnie w budynku szkoły mieści
się Instytut Pedagogiki UMCS.

Dzisiaj dziedzictwo tego ambitnego i twórczego pokolenia może nas na nowo zainspirować!

***
ZGŁOSZENIE

Na Twoje zgłoszenie czekamy pod adresem: nowypozytywizm@normalnakultura.pl. Zostało tylko kilka wolnych miejsc!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

***

Zapraszamy!