Zostań MECENASEM Pozytywistów Lubelskich – PL

Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne programu „Jesień z Pozytywistami Lubelskimi”.
Współcześnie bardzo potrzebne jest promowanie wzorców rozwoju Lubelszczyzny i całej Polski w oparciu o pozytywne przykłady z historii polskiego życia społecznego i gospodarczego. Lubelszczyzna związana jest w szczególny sposób z dziedzictwem pozytywizmu i pracy u podstaw, tradycją dzięki której możliwy stał się także rozwój polskich inicjatyw przemysłowych. Dziś jest to jednak fakt mało znany, chociaż stanowić powinien powód chluby miasta i województwa, które mogłyby budować na jego podstawie swoje współczesne, nowoczesne oblicze.
Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie materialne projektu „Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL”, który będzie realizowany na terenie Lublina i Lubelszczyzny od września do grudnia 2016 roku.

Wydarzenia „Jesieni z Pozytywistami Lubelskimi PL” zyskały poparcie Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Lublina i Lubelskiego Kuratora Oświaty, a także środowisk akademickich, organizacji społecznych i mediów regionalnych.

W wydarzeniach wzięło dotychczas i weźmie udział w sumie kilkaset osób.

Korzystając z naszej oferty współpracy zyskają Państwo tytuł „Mecenasa Pozytywistów Lubelskich
(Mecenasa PL)
” lub „Mecenasa” wybranego komponentu programowego. Informacja o tym znajdzie się na
wszystkich materiałach drukowanych i elektronicznych, które będą promować i podsumowywać całość imprezy
lub poszczególne wydarzenia. O naszych Mecenasach będziemy również pamiętać w czasie wywiadów i relacji
w mediach zewnętrznych. Jesteśmy otwarci na prezentację Państwa materiałów reklamowych w trakcie
wydarzeń i inne formy promocji. W razie potrzeby chętnie porozmawiamy o współpracy w innych formułach.

Planujemy kontynuację naszych działań w roku 2017.

Lubelszczyzna posiada wielki skarbiec historycznych dokonań bazujących na postawach pracy
organicznej, samoorganizacji, przedsiębiorczości i patriotyzmu. Jego wykorzystanie jako kapitału
wspólnotowego z przeszłości dla przyszłości to nasz cel.

 

KONTAKT:
Fundacja Normalna Kultura
konto: (BGŻ S.A.) 60 2030 0045 1110 0000 0312 3880

ul. Łużyczan 16/ 3
20-830 Lublin
pl@normalnakultura.pl, tel: 733 130 722

 

Wierzymy, że razem przyczynimy się do odkrycia na nowo dziedzictwa lubelskiego aktywizmu
społecznego i budowy Nowego Pozytywizmu!